PRIČE

VEDRI DUH

Dio obnove New Orleansa, grada u američkoj državi Lousiani, nakon razornog tornada, uzrokovao je da se stanovnici često suočavaju sa zadatkom da pronađu vlasništvo nad domovima potencijalno stotinama godina unatrag. Sa zajednicom bogatom poviješću koja se proteže unatrag više od dva stoljeća, kuće su se prenosile generacijama unutar obitelji, što je ponekad otežavalo dokazivanje vlasništva.

Evo sjajnog pisma koje je jedan odvjetnik napisao FHA-i (Federal Housing Administration; Savezna stambena uprava) u ime klijenta.

Rečeno mu je da će zajam biti odobren ako na zadovoljavajući način dokaže pravo vlasništva na nekretnini koja se nudi kao zalog. Vlasništvo nad nekretninom datira iz 1803. godine, za što je odvjetniku trebalo tri mjeseca da mu uđe u trag. Nakon što je poslao podatke FHA -i, dobio je sljedeći odgovor:

"Nakon pregleda vašeg pisma uz zahtjev za kredit vašeg klijenta, primijetili smo da je zahtjev potkrijepljen sažetkom vlasništva. Iako pohvaljujemo vješt način na koji ste pripremili i podnijeli prijavu, moramo istaknuti da ste raščistili pravo vlasništva nad predloženom založnom imovinom samo od 1803. godine. Prije konačnog odobrenja, bit će potrebno raščistiti pravo vlasništva unatrag do izvornoga."

Iznerviran, odvjetnik je odgovorio na sljedeći način:

"Vaše pismo u vezi s naslovom u predmetu br. 189156 je primljeno. Primjećujem da želite dokazivanje vlasništva dalje od 206 godina obuhvaćenih ovim zahtjevom. Nisam znao da ijedna obrazovana osoba u ovoj zemlji, posebno oni koji rade na području imovine , ne bi znala da su Sjedinjene Države kupile Louisianu od Francuske 1803., godine, godine nastanka navedene u našoj prijavi. Za pouku neupućenih FHA birokrata, vlasništvo nad zemljom prije američkog vlasništva dobiveno je od Francuske, koja je stekla to po pravu osvajanja od Španjolske. Zemlja je došla u posjed Španjolske po pravu na otkriće koje je godine 1492. napravio pomorski kapetan po imenu Kristofor Kolumbo, kojemu je španjolski monarh, Kraljica Isabella, dao privilegiju da traži novi put do Indije. Dobra kraljica Izabela, budući da je bila pobožna žena i gotovo jednako oprezna oko titula kao i FHA, poduzela je mjere opreza da osigura papin blagoslov prije nego što je prodala svoje dragulje nakon Kolumbove ekspedicije. Papa je, kao što sigurno znate, izaslanik Isusa Krista, Sina Božjega, a Bog je, kako se općenito prihvaća, stvorio ovaj svijet. Stoga vjerujem da je sigurno pretpostaviti da je Bog stvorio i dio svijeta koji se zove Louisiana. Bog; stoga bi bio izvorni vlasnik i Njegovo izvorno vlasništvo seže prije početka vremena, svijeta kakvog poznajemo mi i FHA. Nadam se da smatrate da je Božja izvorna tvrdnja zadovoljavajuća. Sada, možemo li dobiti naš kredit?"

Kredit je odmah odobren.