PRIČE

VEDRI DUH

Zaposlio se mađioničar na brodu koji je plovio na kružnim putovanjima.

Kako su se turisti mijenjali svakih tjedan dana, tako je i on ponavljao iste trikove iz tjedna u tjedan.

Jedino ga je veliki papagaj, kapetanov ljubimac, gledao iz dana u dan.

Papagaj je nakon pet-šest tjedana naučio sve trikove i počeo je pred publikom odavati mađioničareve tajne: "gledajte, zamijenio je šešire", "gledajte, uvukao je kartu u rukav", "gledajte, sakrio je novčić pod dlan"....

Mađioničar bi mu najradije zavrnuo vrat, ali nije smio jer je papagaj kapetanov ljubimac.

Nakon nekog vremena iznenada oluja, vjetar, valovi ... Brod se nasukao na hridi i potonuo.

Igrom slučaja na olupini se spasili mađioničar i papagaj, jedan do drugoga.

Tri dana su se neprijateljski gledali i šutjeli kao zaliveni.

Sljedeći dan papagaj nije više mogao izdržati pa se obrati mađioničaru:

- "Predajem se! Reci mi gdje si sakrio brod?"