PRIČE

VEDRI DUH

 

U staroj Grčkoj neki mladić, koji se htio oženiti, dođe jednom kod Sokratovog učenika osnivača hedonističke škole filozofa Aristipa Kirenjanina i zamoli ga za savjet u vezi sa ženidbom - kakovu ženu da izabere po ljepoti ili imovnom stanju.

Kažu da je filozof dobro odmjerio mladića, nasmiješio se pa prozborio:

"Lijepa će te izdati.
Ružna ti se neće sviđati.
Siromašna će te upropastiti.
A bogata će tobom vladati.
Ti sada izaberi, što ćeš najlakše podnositi."