PRIČE

VEDRI DUH

Bilo je to jednom kada je negdje u neko selo došao stranac.

Znao je da tamo živi na tisuće majmuna. I tako je seljanima ponudio 10 dolara za svakog majmuna kojeg će za njega uhvatiti.

Seljani su s oduševljenjem primili ponudu stranca i odmah krenuli u lov. Stranac je od njih otkupio sve - na  stotine majmuna koje su ulovili.

Kad se broj majmuna malo smanjio seljaci su ih prestali loviti. Stranac je stoga podigao svoju ponudu i seljanima ponudio 20 dolara za svakog majmuna. Seljani su bez oklijevanja ponovnom krenuli u lov.

Broj majmuna još se smanjio i ljudi ponovno su se vratili poljoprivredi. Stranac je zato ponudu povećao na 25 dolara, ali s vremenom ostalo je vrlo malo majmuna tako da je bilo gotovo nemoguće naći još kojeg.

Stranac je tada najavio novu ponudu. Za svakog majmuna seljacima je ponudio 50 dolara. U isto vrijeme on je morao zbog posla otputovati i za kupnju majmuna ovlastio je svog pomoćnika.

Kako šefa nije bilo, seljacima je dao ponudu pomoćnik: "Vidite sve ove majmune u kavezima koje je prikupio moj šef. Prodajem vam ih za 35 dolara a kada se šef vrati u selo, možete mu ih prodati po 50 dolara za svakog."

Seljani su se stvarno organizirali. Prikupili su sve svoje uštede i otkupili sve majmune.

Nikad više nisu vidjeli ni stranca ni njegovog pomoćnika, ostalo je samo selo puno majmuna.

Sada ćete možda bolje razumjeti priče o dionicama, hipotekama i bankama kojih zadnje godine ima sve više; možda će vam biti lakše razumjeti priče o uzrocima globalne financijske krize, ali sam siguran da će vam biti jasno da je to priča o majmunima.