PRIČE

VEDRI DUH

Grupa žena i grupa muškaraca voze se vlakom na sastanak. Svaki muškarac ima kartu ali cijela grupa žena ima samo jednu kartu. Muškarci klimaju nezadovoljno glavama, priželjkujući da arogantne žene budu uhvaćene u prevari.

Odjednom jedna od žena uzvike: "Dolazi kondukter!"

Sve žene ustanu i naguraju se u WC. Kondukter prekotrolira karte muškarcima a kad je vidio da je WC zauzet, pokuca na vrata i zamoli za kartu na pregled. Jedna od žena gurne kartu ispod vrata WC-a i kondukter zadovoljno ode.

U povratku muškarci se odluče za isti štos. Kupe jednu kartu za cijelu grupu i ostanu začuđeni kada su vidjeli da ovaj put žene nemaju ni jednu kartu.

U jednom trenutku jedna od žena vikne: "Dolazi kondukter!"

Tada se svi muškarci, po uzoru na prethodni postupak žena, sjure u jedan od WC-a i zatvore vrata. Žene ostanu malo zatečena na putu ka drugom WC-u. Prije nego što zadnja od njih uđe u WC, pokuca na vrata WC-a gde su bili muškarci i vikne: "Karte molim!"

Pouka:

Nikad ne podcjenjuj žensku pamet.