PRIČE

VEDRI DUH

Diogen iz Sinope bio je poznati grčki filozof. Prognan iz svog rodnog grada, veći dio svog života proveo je u Ateni, gdje je prema legendi živio na ulici u jednoj bačvi i svoje je siromaštvo načinio najvećom vrlinom kojoj čovjek mora težiti. S tim je bilo povezano njegovo namjerno izrugivanje društvenim konvencijama, javno činjenje onoga što je većina smatrala da treba činiti van očiju drugih, pa čak i onoga što, prema općem shvaćanju, nije trebalo činiti ni u potaji.

Tako je jednoga dana, sjedeći na pragu neke kuće, Diogen jeo tanjur leće.

U čitavoj Ateni nije bilo jeftinije hrane od variva od leće. Drugim riječima, jesti varivo od leće značilo je da se nalaziš u najvećoj mogućoj oskudici.

Prolazio je tuda jedan vladarev ministar i obratio mu se riječima:

"Diogene! Da naučiš biti malo pokorniji i malo više laskati vladaru, ne bi morao toliko jesti leću."

Diogen je prestao jesti, podigao pogled i gledajući netremice imućna sugovornika, odvratio: "Jadan ti, brate. Da naučiš jesti malo leće, ne bi morao biti tako pokoran i toliko laskati vladaru."