PRIČE

VEDRI DUH

Pored vrlo mlade djevojke u avionu, sjedi političar putujući na neku sjednicu.

U jedno trenutku okrene se prema njoj i reče: "Ne bi li mi malo razgovarali ? Čuo sam da vrijeme putovanja prođe brže, ako se razgovara sa suputnicima!".

Djevojka, koja je upravo bila otvorila knjigu, zatvori je, okrene se prema njemu podiže obrvu i upita:

- "A o čemu bi vi htjeli razgovarati ?".

- "Ne znam zapravo", neodlučno će političar, "kako bi bilo da razgovaramo, recimo, o primjeni nuklearne energije i obnovljivim izvorima?".

- "OK", kaže djevojka,"to bi bila vrlo zanimljiva tema, no nisam baš sigurna da sam spremna za ozbiljnu raspravu o njoj. No, ipak mi dozvolite da vas prije toga ja nešto upitam ! Konj, krava i ovca jedu jedno te isto - travu, zar ne ! No ovca izbacuje iz sebe "sitne kuglice", krava "pljosnate kolače", a konj izbacuje "komade suhe trave" Zašto je to tako ?".

Zatečen pitanjem političar se zamisli pa nakon kraćeg vremena nesigurno odgovori: "Zapravo ne znam,- kako da to rastumačim !".

Djevojka se osmjehnu i pomalo podrugljivo priupita: "A, smatrate li se onda dovoljno "kompetentnim" da govorite o nuklearnoj energiji, kad ništa ne znate ni o običnom dreku !"