PRIČE

VEDRI DUH

Tri žene sretnu se kod bunara gdje su došle po vodu. Zapričaju se o svojim sinovima.

"Trebali biste čuti moga sina! Kako samo prekrasno pjeva, kao slavuj", reče prva.

Druga žena se hvali: "A da samo vidite moga sina, kako je visok i snažan! Kada baci kamen uvis, on skoro dotakne oblake!"

Treća žena samo šuti.

Na to je druge dvije počnu provocirati: "A tvoj sin?"

"Ne znam šta bih vam pričala. Moj sin je mlad, običan dečko, kao i mnogi drugi".

Žene se upute kući noseći teški teret vode na glavi.

Treća žena je i dalje šutjela osjećajući se neugodno pored dvije žene.

Sunce je sve žešće pržilo, teret je bio sve teži. Odjednom žene ugledaju na ulazu u selo svoja tri sina.

-"Počujte kako moj sin lijepo pjeva!", usklikne prva pokazujući na svog sina koji je sjedio na zidiću i zaneseno pjevao.

-"Pogledajte moga sina", ushićeno će druga "kako visoko baca kamen. Divota!".

A sin treće žene? Treći sin potrči prema svojoj majci i uzme joj teški teret s glave