PRIČE

VEDRI DUH

Vozi čovjek kola. Gluho doba noći. Odjednom ispred kola iskoči crveni patuljak. Čovjek jedva zakoči. Izleti iz kola i počne vikati:

 - Jesi li normalan? Što ćeš na sred ceste, mogao sam te zgaziti!...

Crveni patuljak:

- Ja sam crveni patuljak, peder sam i jako sam gladan.

Čovjek se sažali i ode do kola. Našao je neki sendvič i dao ga crvenom patuljku pa nastavi voziti. Noć mirna i dalje. Mjesec proviruje kroz oblake. Odjednom ispred kola iskoči zeleni patuljak. Čovjek jedva zakoči. Izleti iz kola uzdrhtalim glasom kaže:

- Pa jesi li normalan? Što ćeš na cesti, mogao sam te pogaziti!

Zeleni patuljak:

- Ja sam zeleni patuljak, peder sam i jako sam žedan. Čovjek se sažali i ode do kola. Našao je flašu mineralne vode i dao je zelenom patuljku pa nastavo voziti. Priroda se utišala. Spava. Samo je on na cesti. Odjednom ispred kola iskoči plavi patuljak. Čovjek jedva zakoči. Izađe iz kola i pomirljivo kaže:

- Sve znam. Ti si plavi patuljak i peder si. Što još hoćeš?

Plavi patuljak:

- Vozačku, prometnu i osobnu kartu molim.