PRIČE

VEDRI DUH

Jednog je dana seljakov magarac pao u bunar. Životinja je satima sažaljivo plakala dok je seljak pokušavao dokučiti što da uradi. Napokon je odlučio - budući da je životinja stara a bunar ionako treba prekriti - nije vrijedno truda spašavati magarca.

Pozvao je sve susjede da mu dođu pomoći. Svi su zgrabili lopate te počeli nabacivati smeće u bunar. Na početku je magarac shvatio što se događa te počeo očajnički plakati. Tada se na opće čuđenje primirio.

Nakon nekog vremena seljak je napokon pogledao u bunar. Bio je zapanjen onim što je vidio. Sa svakom lopatom smeća koje je pogodilo njegova leđa magarac je radio nešto zadivljujuće. Istresao bi leđa i popeo se jednu stepenicu više. Kako su seljak i susjedi nastavili ubacivati nečistoću na životinju, on bi je otresao i popeo se.

Uskoro, svi su zadivljeno promatrali magarca koji je zakoračio preko ruba i sretno iskočio!

Magarac nas poučava:

Život istresa smeće, razne vrste prljavštine. Trik kako izaći iz bunara sastoji se u umijeću otresanja i penjanja preko toga jednu stepenicu više. Svaka nedaća je stepenica. Možemo izaći iz najdubljeg bunara jednostavno ne posustajući. Otresi to i uspni se jednu stepenicu više, kaže magarac.