PRIČE

VEDRI DUH

Došao Frane doma i kaže papi da je dobija 4 jedinice.

Pape popizdija: - Tovare jedan, iz čega si sve dobija jedinicu?

- Iz tjelesnoga, matematike, hrvatskoga i vjeronauka.

- Kako si dobija jedinicu iz tjelesnoga?

- Učitelj nam je reka da dignemo jednu nogu, ja sam je diga. Onda je reka da dignemo i drugu nogu.

Pape: Pa ćeš onda na kurcu stajat?

- To san i ja reka, pa sam dobija jedinicu..

 Dobro, kako si dobija jedinicu iz hrvatskoga?

- Učiteljica je izvukla nas troje i pitala nas da kažemo jednu rečenicu.

Jure je reka:

- Ana voli Matu.

Stipe je reka

- Ana voli Peru ....

Pape: A jeba te, pa ta Ana je kurvetina!

- Je, to san i ja reka, pa mi je učiteljica dala 1..

- Dobro, kako si dobija jedan iz matematike?

- Učiteljica je pitala koliko je 2+3, a ja sam reka 5. Onda je pitala koliko je 3+2...

Pape: A jeba te, to je isti kurac..

- To sam i ja reka, pa san dobija jedinicu..

- Dobro, ali ne razumin, kako si dobija jedan iz vjeronauka???

- Vjeroučitelj je priča kako je bog svugdi oko nas, a ja sam ga pita je li i u podrumu od našega susida, a on je reka da je bog i tamo..

Pape: Je kurac, nas susid nima podruma..

- E, to san mu i ja reka.....