PRIČE

VEDRI DUH

Odvela baka kravu kod veterinara na osjemenjivanje pošto više nije bilo bikova po selu...

Veterinar je važio za nadmenog čovjeka koji je volio podcjenjivati život i rad ljudi sa sela. Kada je došla, veterinar nije imao posla pa je riješio da malo tjera šegu s bakom:

- Jel' baba, jel' hoćeš da tele bude muško ili žensko?

Baka ga začuđeno pogleda mislivši u sebi (kako je ovaj svijet napredovao):

- Pa ako može, ja bih voljela da bude žensko kako bismo mogli da je muzemo i imamo mlijeko.

Veterinar se nasmiješi pa kroz zluradi osmjeh upita dalje:

- Baba, a hoćeš li da bude crno-bijelo, crveno, žuto ili kako?

Baka ga iznenađeno pogleda i zamisli se jer ovakvo pitanje stvarno nije očekivala. Poslije kraće pauze oštro ga pogleda i odgovori:

- Sinko neka bude kako hoće, samo da ne nosi naočale kao ti!