PRIČE

VEDRI DUH

U državnom poduzeću na direktorsko mjesto konkurira tri kandidata. Splet političkih okolnosti je takav da se ova trilema ne može riješiti nikako drugačije već samo glasovanjem njih trojice tajnim glasovanjem na demokratskim izborima...

Prvi kandidat je najobrazovaniji, najiskusniji, a samim tim i najbolji.

- Poštenjačina!

Onaj drugi, srednjak s malo škole, koji se savršeno snalazi u životu.

- Pametnjaković!

Onaj treći ima dva razreda škole, smatra da mu je sve dopušteno, jer mu nikada ništa nije pruženo.

- Tupan!

Kako je glasovao Poštenjačina?

Poštenjačina razmišlja: "U situaciji tajnog glasovanja meni čast nikada ne bi dozvolila da glasam za sebe, a od preostale dvojice, Pametnjaković će mi uvijek biti za petama u karijeri, a s Tupanom lako izlazim na kraj. Glasam dakle za Tupana!"

Kako je glasovao Pametnjaković?

Pametnjaković, kao srednjak razmišlja: "Ako Poštenjačina glasa za mene, morat će raditi bez zabušavanja i varanja. Pošto on nikada nije preuzeo odgovornost, glasam naravno za Tupana - birajući tako "manje zlo"!

Tupan glasuje sam za sebe, jer mu nije stalo do drugih, a moralnih dilema nikad nije ni imao!

I tako je jednoglasno na ugledno direktorsko mjesto tajnim glasovanjem demokratski izabran - Tupan.