PRIČE

VEDRI DUH

Bilo jednom jedno dijete koje se pripremalo doći na svijet.

Jednog dana ono upita Boga: "Gospodine, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živjeti tamo?"

Bog odgovori: "Od svih anđela izabrao sam jednog za tebe. On će te čekati i štititi. Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se. Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i biti ćeš sretan."

- "Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu, kada ne znam njihov jezik?" - zapita dijete.

- "Anđeo će ti govoriti najljepše i najslađe riječi koje ćeš moći čuti na svijetu i pažljivo i sa ljubavlju naučit ćete pričati."

- "Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, tko će me štiti?" - zabrinuto nastavi dijete.

Bog se nasmiješi i kaže: "Tvoj će te anđeo uvijek štiti, pa bilo to i po cijenu njegovog vlastitog života."

Dijete pogleda Boga i molećivim glasom kaže: "Ali ja sam veoma tužan što Te više neću moći vidjeti."

- "Tvoj će ti anđeo uvijek pričati o meni i naučit će te putovima koji vode do mene."

Tada u raju nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega. Dijete shvati da treba ići pa postavi posljednje pitanje: "Gospodine, ako sad moram ići, molim Te, reci mi kako se zove moj anđeo"

Bog odgovori s velikim osmjehom: "Nije važno kako se zove, ti ćeš ga zvati MAMA"