PRIČE

VEDRI DUH

(Iz članka objavljenog u engleskim novinama)

Evo primjera kako je važno dobro popuniti vašu poreznu prijavu:

Na pitanje: "Koliko osoba uzdržavate?" jedan građanin je odgovorio:

- 2,1 milijun ilegalnih imigranata

- 4,4 milijuna nezaposlenih

- 900.000 kriminalaca raspoređenih u 85 zatvora

- 650 kretena u Parlamentu i

- cijelu Europsku komisiju.

Osoblje administracije mu je vratilo prijavu izjavljujući da je njegov odgovor neprihvatljiv.

Građanin ih je onda upitao: Zašto, zar sam nekog zaboravio?