PRIČE

VEDRI DUH

Zbog mogućnosti napada fašističke Italije na Jugoslaviju, mjeseca svibnja 1940, izvedena je djelomična mobilizacija Jugoslavenske vojske s koncentracijom trupa u Sloveniji. Smotri borbene spremnosti prisustvovali su i strani vojni atašei i novinari. Prilikom obilaska niže navedenog puka, stenografiran je govor kapetana Đuraškovića održan vojnicima, sačuvan u arhivu SANU. Kapetan je kasnije poginuo tijekom Drugog svjetskog rata.

Govor komandira prve čete, Četrdesetog pešadijskog puka, kapetana Luke Đuraškovica, vojnicima na dan 26. maja 1940. u Pomoreki, kod Brezovica. (Četa postrojena u razvijenom frontu, prisutni vodnici).

"Slušaj 'amo! Mi živimo u ozbiljno doba i svaki od vas znade zašto ste tu. Svi ste skoro već stariji i ženjeni ljudi, vi čitate novine, je li tako. Ako nam ko pruži rat, jebo ga otac, mi ćemo prihvatiti i ratovati. U tom slučaju, jebo mu pas mater, morali bi mi da primimo borbu, pa makar svi izginuli. To bi bilo od nas časno, je l' tako! Naši susedi 'Talijani, e to su kurve jedne. Oni, jebo im pas mater, boje se ratovanja, a hoće da dobiju zemlju bez krvi. Oni, fukare jedne, kažu da imaju pravo na Dalmaciju. Jeste, dobiće, ali kurac. Je l' tako? A zar mi nemamo pravo na Trst, Istru i druge naše krajeve? Pa dabome da imamo! Sada se prave prijatelji, a sutra napali bi nas, kurve jedne! Jer vam je to jasno! Jebo im pas mater, samo neka dođu, poslaćemo ih u pizdu materinu!

Drugo: mi, južni Sloveni, bili smo i jesmo najbolji vojnici Evrope. Je l' tako? Dabome da je tako i tako treba da bude! Musolini je dosta učinio za Italiju. On je mnogo dao Italijanima, al' ih nikad neće načiniti hrabrima, makar im kurac dao, neće moći da im da srce junačko. Je l' tako? Je l' vam jasno!

E, drugo kažu 'Talijani. Oni vele: kod nas je sve motorizovano. Naši su mitraljezi FIAT, naši su tenkovi FIAT, naši su avioni FIAT i šta sve ja znam... u pičku materinu. Znamo mi to, ali je u njih i srce FIAT, jebo ih sveti Jeronim na nebu. Samo ima jedno, oni nas ne znaju, pička im materina! Je l' tako? Dabome, baš tako, i tako treba da bude.

Drugo: hoće da nam budu kuratori, da garantuju naše granice, pizda im materina. 'Talijani i ko zna koji kurci - Nemci, Englezi, Francuzi, Japanci, Kinezi i drugi, pa čak i Društvo naroda. A šta se nas tiču njihove garancije, pizda im materina. Znamo mi šta su to garancije. Kurac garancije. Jebo im pas mater, garancijsku i kurvarsku!

Drugo: Svi vi znate da se naša vojska najbolje hrani. Je l' tako? E, kad je tako, onda hrana treba da bude još sto puta bolja. Imamo kuvare, jebo im pas mater, još i ne valjaju. Pa dobro gde su ti kuvari, jebo im pas mater svima odreda. Dežurni, deder zovni mi kuvare, pizda im materina... Pa dobro kuvari, jebo vas sveti Jeronim na nebu, poslaću vas sve da terate mitraljeze u brda, u pizdu materinu, pa da vidimo da li će hrana biti bolja... Jebo vam pas mater kuvarsku! Je l' tako? (Kuvar Trobec javlja se: "Ali gospodine kapetane, iz griza se ne more...") -"Kuš, ništa te nisam pitao. Marš u pizdu materinu. Jebo ti pas mater kuvarsku. Kad te raspizdim pretvoricu te odma' u mitraljez."

Drugo: Gde je tu onaj koga su ubile gaće? Aj, tu je! E, baš tebe ću poslati na 'Talijane, jebo te mitropolit. I ti si mi kurčev vojnik i ubile te gaće... Slušaj 'amo i šta se smeješ?... Svi vi znate da ima i drugih kojima se hoće naša zemlja, pizda im materina! Eno gore one ciganske kurve, kažu da im pripada Srem, Banat i Baranja. Pa dobro, pizda im materina tatarska, što ne dođu da uzmu pola Slavonije i Hrvatske, jebali ih njihovi grofovi, jebo pas mater njima i Hortiju i Telekiju i grofici Marici!

Drugo: je l' idete vi onako, preko noći malo u Domžale? A? Znam vas ja dobro. Sve ja znam, je l' tako? E, vidite to ne sme tako da bude. U nas postoji preki sud, pa tu nema više šale. Odma' te streljaju, jebo te faraon!... Da li vi mislite tako?... Evo ide ti komandir negde tamo u pizdu materinu, vodnici šta ja znam gde, jebo ih Bog, i onako ništa ne valjaju, podnarednici sede u kafani, a vi - u Domžale? Pa ti sad lepo dođu 'Talijani, pizda im materina! Kako bi to sve izgledalo! I kako bi nas fino udesili... majku im zicarošku! Pa to ne sme da bude. Jer vam jasno? Ne može to tako kod nas da bude, kako je bilo kod Čeha. A, jok... Eto i to su kurve koje se uopšte ne bore, nego samo polažu oružje, kukavice, jebo im pas mater i njima! Pa evo i Poljaci, jebo ih sveti Jeronim, borili se... borili, a njihova gospoda ministri - tup u avione, beže kurve avionima pravo u Pariz. Ništa manje u pizdu materinu, da tamo tobože vladaju, ali samo kome, pička im majčina! U nas ne sme da bude tako i ne može da bude tako, naravno.

Drugo: Nije to sve što sam vam kazao. Ama svi vi znate, pa vi ste pametni ljudi. Išli ste po svetu i sigurno ste videli lepu varoš Temišvar? E vidite kažu Rumuni, jebo ih Bog otac: "To je naše"! Pa dobro sad, pička mu materina, šta je onda naše? Za koji smo krasni mi onda ovde i šta mi da branimo, kad ništa nije naše? Pizda im materina! Pa, šta mi plaćamo toliko porez, kad je ovo tuđe? Je l' tako? Onda od nas neće dobiti niko ništa! Daćemo im kurac tvrd, i to tvrd za mnogo godina. Neka dođu ako su junaci, a mi ćemo s njima pravo u pizdu materinu, preko Drave i Save, pa makar svi izginuli!! Je l' tako?! I je l' vam jasno?! E pa dabome da jeste, jer drugčije ne može i ne sme da bude! Naravno! ... A sad, vodniče, daj ljudima voljno!"