PARODIJE

VEDRI DUH

Ako je zeleno i kreće se: biologija

Ako smrdi: kemija

Ako ne funkcionira: fizika

Ako je nerazumljivo: matematika

Ako nema smisla: ekonomija i sociologija

A sve to zajedno čini: medicinu.

 

Pedagogija - znanost pomoću koje i bez koje čovjek ostaje onakav kakav je.

Papirologija - znanost iz oblasti administracije, koja se bavi otkrivanjem što efikasnijih metoda za nepotrebno ubijanje drveća