PARODIJE

VEDRI DUH

WC Direktiva stupa na snagu odmah, kako bi se osigurala što dosljednija metoda odgovornosti uposlenika tijekom radnog vremena, u tom slučaju osiguravajući efektivnije upravljanje vremenom i jednaki tretman za sve.

Ubuduće, vrata toaleta ce biti opremljena sa kompjuteriziranim sustavom za identifikaciju glasa, koji ce otvoriti ista samo na zvuk glasa uposlenika. Uposlenici moraju opskrbiti upravu sa dva glasovna zapisa, jedan u normalnom tonu i drugi pod stresom/u očaju.

Sljedeća pravila će se primjenjivati:

1. Prvog u mjesecu, svi uposlenici će dobiti na raspolaganje 22 WC-kredita, koji se mogu akumulirati;

2. Kada uposlenikova banka WC-kredita dosegne nulu, vrata toaleta se neće otključati na zvuk uposlenikova glasa do prvoga u sljedećem mjesecu;

3. Zatim, svi toaleti ce biti opremljeni sa tempiranim držačem WC-papira. Ukoliko je toalet zauzet duže od tri minute, oglasiti ce se alarm. Trideset sekundi kasnije, WC-papir ce se povuci nazad u držač, voda ce krenuti i vrata ce se automatski otvoriti;

4. Ukoliko toalet i dalje bude zauzet, siguronosna kamera ce napraviti Vašu fotografiju, te ce ista biti izvješena na Oglasnoj ploči - WC prijestupnika;

5. Ukoliko je uposlenikova slika tri puta bila na Oglasnoj ploči - WC prijestupnika, isti će biti kažnjen sa tri mjeseca bez WC-kredita;

6. Uposlenik koji se bude nasmiješio pri fotografiranju, bit će obavezan proći savjetovanje kod psihologa.

7. Imajte u vidu da osiguranje na radu ne pokriva ozljede nastale pri pokušaju sprječavanja tempiranog držača WC-papira da povuče isti nazad ili pri pokušaju sprječavanja otvaranja vrata.

Vjerujemo da ćete u potpunosti surađivati s nama, i predlažemo da, ukoliko imate primjedbi na gore navedenu WC-Direktivu, u većoj mjeri koristite Vaš vlastiti toalet kod kuće, gdje možete sjediti koliko god želite, dok Vam srce ne bude na mjestu.