PARODIJE

VEDRI DUH

McKERNANOVA MAKSIMA

Oni koji ne umiju učiti iz prethodnih sastanaka, osuđeni su da ih ponavljaju.

COURTOISOVO PRAVILO

Kada bi se ljudi međusobno češće slušali, pričali bi manje.

HUTCHINSOV ZAKON

Ne možeš nadgovoriti čovjeka koji zna o čemu priča.

FAHNSTOCKOV TREĆI ZAKON O DEBATI

Predmet o kome vrijedi raspravljati, vrijedi i sasvim izbjeći.

HARTZOV ZAKON RETORIKE

Svaki argument korišten dovoljno dugo završit će kao istrošena riječ.

MITCHELOVI ZAKONI KOMISOLOGIJE

Prost problem može postati nerješiv ako se održi dovoljan broj sastanaka na kojima se o njemu raspravlja.
Ukoliko se pojavi način da se upropasti neki projekt, on će neizostavno biti prihvaćen kao najpogodnije rješenje.
Pošto rješenje uništi projekt, svi oni koji su ga na početku odobravali će reći, "bolje bi bilo da sam se držao rezervirano".

KIMOVO PRAVILO O KOMISIJAMA

  1. Ako se cijeli sat utroši da se dotjera jedna rečenica, netko će predložiti da se izbaci odlomak.

SWEENEYEV ZAKON

Dužina izvještaja o napredovanju projekta je obrnuto proporcionalna veličini napredovanja.

MORRISOV ZAKON O KONFERENCIJAMA

  1. Najinteresantnija tema će biti planirana za prikaz kada i druga interesantna tema.

LUPOSCHANSKYJEVO NAČELO ŽURBE I ČEKANJA

Ako poraniš, bit će otkazano.
Ako daš sve od sebe da stigneš na vrijeme, morat ćeš čekati.
Ako zakasniš, sasvim si zakasnio.

GOURDOV AKSIOM

Sastanak je događaj na kojem se vodi računa o minutama, a gube se sati.

ZAKON OLDA I KAHNA

Djelotvornost sastanka odbora obrnuto je proporcionalna broju sudionika i vremenu utrošenom na vijećanje.

SHANAHANOV ZAKON

Duljina sastanka raste s kvadratom broja prisutnih.

ZAKON TRIVIJALNOSTI

Vrijeme utrošeno na bilo koju točku dnevnog reda bit će obrnuto proporcionalno svoti o kojoj se radi.

ISSAWIJEVI ZAKONI SASTANKODINAMIKE

1. Comitas comitatum, omnia comitas. (Prema lat. vanitas vanitatum et omnia vanitas = taština nad taštinama i sve je taština. Na engleskom govornom području riječ comitas izaziva asocijaciju na committee = odbor.)
2. Što manje ti prija da budeš na sastancima, to je vjerojatnije da će te na to primoravati.

HENDRICKSONOV ZAKON

Ako problem iziskuje brojne sastanke, na kraju sastanci postaju važniji od problema.

PRAVILO LORDA FALKLANDA

Kada nije neophodno da se odluka donese, neophodno je da se odluka ne donese.

FAIRFAXOV ZAKON

Sve činjenice koje, uključene u argument, daju željeni rezultat, prave su činjenice za taj argument.

McNAUGHTONOVO PRAVILO

Svaki argument koji se isplati potegnuti među birokracijom mora se moći izraziti jednostavnom izjavnom rečenicom koja izrečena predstavlja očitu istinu.

TRUMANOV ZAKON

Ako ih ne možeš uvjeriti, zbuni ih.

PRVI DEBATNI ZAKON

Nikad ne raspravljaj s budalom - ljudi možda neće uočiti razliku.

ZAKONI ODUGOVLAČENJA

1. Odugovlačenjem se posao skraćuje, a odgovornost za njegovo dovršenje prebacuje na nekog drugog (nadležne koji su odredili rok).
2. Ono smanjuje zabrinutost time što očekivanu kvalitetu projekta smanjuje od najboljeg što se može postići na najbolje što se može očekivati uz dano ograničeno vrijeme.
3. Zadobiva se ugled u očima drugih, a i u vlastitim očima, budući da se pretpostavlja da važnost posla opravdava napor.
4. Obično se može postići da te ne ometaju i ne dodjeljuju ti druge dužnosti, e da bi se, kao očigledno opterećen radnik, mogao usredotočiti na jedan jedini radni zadatak.
5. Odugovlačenjem se izbjegava dosada; nikad nemaš osjećaj da nema ničeg važnog da se učini.
6. Odugovlačenje može dokinuti posao ako potreba mine prije nego što posao može biti izvršen.

RAYBURNOVO PRAVILO

Ako želiš napredovati, slaži se.

BORENOVI ZAKONI

1. Kad si u dvojbi, mumljaj.
2. Kad si u nevolji, nađi si zamjenu.
3. Kad si odgovoran, procjenjuj.

SWIPPLEOVO PRAVILO REDA

Tko najglasnije viče, dobiva riječ.

PARKEROVO PRAVILO PARLAMENTARNOG POSTUPKA

Prijedlog za odgodu uvijek je u redu.

PATTONOV ZAKON

Bolje dobar plan danas nego savršen plan sutra.