PARODIJE

VEDRI DUH

Radna jedinica

Jedinica rada je radna jedinica. Jedna radna jedinica je jednako: vrijednost člana pomnoženo sa smjelošću brigadira podijeljeno sa budnošću unutarnje kontrole.

Radno vrijeme

Najkraće odstojanje između dva prepuna autobusa. Zbir radnih dana je radna nedjelja.
Sastoji se iz dva dijela:
1. Priprema vikenda.
2. Odmor od vikenda.
Vikendom radnička klasa ide u raj.

Obustava rada

Prvi put je primijenila jedna Atenjanka po imenu Lizistrata, a zadnji put jedan električar iz Poljske.

Radna navika

Sposobnost da se uz minimum duševnog bola obave sve aktivnosti koje nam se inače ne rade.

Fizički radnik

Fizički radnik je na primjer jedan električar koji sjedi pored jednog preklopnika i jednim pokretom obustavi energiju cijelom rajonu.

Intelektualni radnik

Intelektualni radnik je npr. kirurg koji od osam ujutro do četiri poslijepodne neprekidno operira stojeći. Fizički i intelektualni rad kod nekih privatnika se javlja zajedno. Fizički rad je stručni rad, a intelektualni je utaja poreza.

Pomoćni radnik

Kod gradnje pomoćnik radnika je pomoćni radnik, a pomoćnik pomoćnog radnika je vlasnik gradnje

Radničko porijeklo

U sterilnom obliku danas se već rijetko javlja. U pedesetim godinama najčešće porijeklo je bilo intelektualac radničkog porijekla i radnik intelektualnog porijekla. Od ovih brakova su nastali najbolji seljaci.

Timski rad

mogućnost prebacivanja krivice na druge

Poslovna pratnja

džukela koja te prati kad se pješke vraćaš s posla

Zloupotreba službenog položaja

kada porno zvijezda uživa u snošaju

Nagrada

Nešto što dobivate za ono što inače ne biste radili kad za to ne biste dobili nagradu.

Inflacija

živite plaćajući cijene iz slijedeće godine plaćom iz prethodne

Crkavica

količina novca sa kojom se ne može preživjeti, ali koja vam ne dopušta ni da umrete od gladi.