PARODIJE

VEDRI DUH

sa   5 godina - ne piškit u gaće

sa 10 godina - imati prijatelje

sa 20 godina - ševiti

sa 30 godina - zarađivat novce

sa 40 godina - zarađivat novce

sa 60 godina - ševiti

sa 70 godina - imati prijatelje

sa 80 godina - ne piškit u gaće