PARODIJE

VEDRI DUH

(moguće pjevati na melodiju: Povratak u Sorento)

Bila jednom jedna krava
niti crna niti plava.
Zaljubila se u vola
dok su skupa vukli kola.

Nesretna je ona bila
u vola se zaljubila.
Vol je bio vol je ost'o
nikad bikom nije post'o.

Zato neka žena svaka
prije svoga sretnog braka
skine momka sve do gola
da ne uzme kakva vola!