PARODIJE

VEDRI DUH

Današnjemu evo danu
tvome_______ rođendanu
ne dajem ti kitu cvijeća
jer to nije prava sreća.

Svaki cvijetak brzo vene
stvara tužne uspomene
ja ti dajem pregršt želja
za dug život pun veselja.

Uz to nek ti ženska ruka
drži kurac kao stupa
pa kad tako bude tebi
a ti _______samo jebi.

Jebi_______mnogo ljeta
da izjebeš pola svijeta
jebi staru, jebi mladu
i na suncu i u hladu.

Jebi_______samo jebi
svaku zgodu upotrijebi
jebi lake mlade žene
jebi one nejebene.

Jebi dame i seljanke
jebi krupne, jebi tanke
jebi danju i u mraku
i u vodi i u zraku.

Jebi straga, jebi sprijeda
jebi _______ sve odreda
jebi sjedeć i stoječki
sa kečkama i bez kečki.

Jebi crnu, jebi žutu
jebi mirnu, jebi ljutu
jebi kasno, jebi rano
jebi _______ neprestano.

Jebi tetku, jebi strinu
jebi baku materinu
jebi snahu i punicu
jebi ujnu, šogoricu.

I u usta i u guzicu
al ne štedi nikad picu
jebi_______ opaticu
jebi ženu svome stricu.

Jebi hromu, jebi slijepu
jebi ružnu, jebi lijepu
jebi nisku i visoku
garavu i plavooku.

Jebi sretnu, jebi tužnu
pribavi im radost nužnu
jebi redom dragi brate
udate i neudate.

Jebi baš za inat svima
dok se kurac ne rasklima
a kad kurcu vrijeme prođe
i na njega slabost dođe.

I kad se uvuče u se
ko crknuto, staro kljuse
i kad ti se spusti dolje
tužan i bez svake volje:

Klimajući desno, lijevo
kao neko prazno crijevo
tad potraži curu mladu
udovolji svome jadu.

Samo nek je još djevica
umilna i slatka lica
tad zamoli nju da mrdne
i na kurac da ti prdne.

I da te onako, dobre vjere
da ti kurac sav usere
jer ne može više jebat
nego samo picu grebat.

Kurcu svome spjevah odu
što je svaku koristio zgodu
a sad više jebat ne može
izbaci ga iz te stare kože.

U toj koži on ti samo smeta
jer je svoja odjebao ljeta:

Ipak nemoj plakati
još ćeš moći drkati
i to dok je dan
neka ti je _______sretan rođendan.