PARODIJE

VEDRI DUH

Pismo piše Pica Runjavica
pa ga šalje Kurcu Gologlavcu
- Jadni Kuro, ti ćelava glavo
ako smiješ na megdan izađi
niže pupka polja širokoga
i Guzice grada velikoga.

Kad je Kurac pismo pročitao
Proli suze niz ćelavu glavu
pa poziva dva brata Mudana.
O Mudani, braćo moja mila
Pica nam je megdan najavila
hoćemo li s njome ratovati
ratovati ili se predati.

Odgovara ono Jaje lijevo
da se Pici ne predaje živo
- ratovati, jebala je mati
pa nek' znade s kim posla imade.

Uze Kurac svoje telefone
pod oružje sve njegove zove
pa je vako braći govorio:
Jaja moja, moji sokolovi
budite mi složni ko volovi
kad ja bijem Picu u ivicu
vi udrite snažno u Guzicu.

Stao Kurac udarat od dole
pa razdvoji Picu na dvje pole.
Kad je Kurac razdvojio Picu
Jaja počnu juriš na Guzicu.
Pica Kurcu pljuje u brkove
neće više vodit ratove
jer je Kurac pametnija glava
najebala Picina država.