PARODIJE

VEDRI DUH

(Ljuba Moljac)

Mili Bože čuda velikoga
Velikoga do krasnoga moga
kad se vojska na Kosovu sjati
ko će koga ovde izjebati.
S jedne strane turski car Murate
i sto hiljada vojske mu kurate
na tovare rane i džebane
da ih jebeš gde im sve to stane
i hiljade jebežljivih bula
vranih konja,magaraca,mula.
S druge strane srpski car Lazare
krupnih muda i ogromne kare
sa šačicom probranih junaka
svakome je mudo kao šaka
i spremljena junačka kurčina
da nabije bar po tri turčina
brojem ih je deset puta manje
al su tako spremni za jebanje
da Murata sjebu na brzinu
i kompletnu tursku carevinu.
S desne strane Obilić Miloše
od kurca mu mnogi izgiboše
hodi svetom uzduž i popreko
kuratijeg nema na daleko
jebao je uoči poklada
sultaniju usred Carigrada
naočigled ovog belog sveta
u džamiji usred minareta.
Do njega je Toplica Milane
ljut kuronja bez straha i mane
muda su mu ko topovsko đule
taj odjednom jebe po tri bule
gledali ga na bajramu u zoru
kako hladi muda u Bosforu.
Uz njega su devet Jugovića
strahovito kuratih mladića
nisu ljudi nego prava čuda
svaki ima bar po devet muda
ponosito pored oca jašu
svakim pička visi u unkasu
perjanice od pičkene dlake
Bože mili gledaj te junake.
S leve strane Brankoviću Vuče
kurčina mu po ušima tuče
sa đavolom je na megdanu bio
sjebo ga je nije se javio.
Do njega je Srđa Zlopogleđa
drži kitu vezanu za leđa
sa vojskom je pregazio Drinu
zajeban u pičku materinu.
Sa njima je Kosančić Ivane
jebe Heftu i tad ne prestane
nego krka negde u zasedi
taj ni muvu u letu neštedi
išao je u carsku Rusiju
pored dvorca zauzeo busiju
i čekao je ko orao pticu
da pojebe rusku caricu.
S njim je mnogo hrabrih hajdučina
nadrkanih i spremnih kurčina
da iz neba picajzla padne
šanse bi joj bile stvarno jadne
nigde nebi na zemljici pala
negde bi se ko bog zadržala
jal na konju jal na jataganu
jal na kakvom polnome organu.
Kosovo je tako izgledalo
pre nego što se stvarno zagovnalo
polako su prolazili dani
već su ljudi bili nadrkani
otekla im muda od čekanja
pa počeše silna jebuckanja.
Al kad svanu na Vidovdan zora
viknu Murat ispred svog čadora
- kaurine izlazi iz rupe
Alaha mi razneću ti dupe.
Kad je čuo taj izazov Lazo
brzo kurac lojem je namazo
pa odreza kao sablja kad kosi
-u pičku se materinu nosi
serem ti se ja na tvoju krunu
i jebem ti u pičku kadunu.
To Muratu bilo je previše
na kurac mu suze udariše
tad jurnuše janjičari ljuti
al ih kurci dočekaše kruti
baciše ih nazad na bojište
tu sad nasta pravo jebalište.
Ciknu Miloš kao guja ljuta
sve je kurcem smakao sa puta
pa udari na Kosovo polje
jebem li ga ko bi mogo bolje
koga kurcem dokači po glavi
taj ostaje na zelenoj travi
čim mu neki buljak priđe bliže
po deset ih na kurac naniže
ne oseti da je glava tvrda
već je stalno nabija na muda
kako koju tursku glavu smakne
čalma mu se na kurac namakne
i tako se uz put zajebavo
dok ne dođe pred Murata pravo
pa povikne snažno turskom caru
-aj Turčine popuši mi karu-
tad je Murat popizdio vrlo
al mu kurac nabi se u grlo
tek što reče -aferim Miloše-
na minder mu oči ispadoše
šta tek Srđa od Turaka čini
Bože mili o Bože jedini
tri baklje nakurac nabije
pa ih onda po Kosovu vije
mudima ih opizdi po licu
pa ih onda baca u Sitnicu
na kurac mu pena udarila
al mu još ne popušta sila
dve mu vile trče oko Šarca
da duvaju i hlade mu jajca
u Turke se uvuče panika
propade im sva ratna taktika
postade im na megdanu vruće
sad im zao što nisu kod kuće
na levom se pojavili krilu
pa im Bogdan jebe majku milu
al gde Bogdan nemogaše stići
ršum prave braća Jugovići
goleme su kurce isukali
i sve redom na njih nabijali
u junaka Jugović Damjana
na kurcu mu sedam ljutih rana
muda mu otekla ko gajde
pa od njih nema mnogo vajde
pomaže mu Raviojla vila
na glavić mu meleme stavila
pa se ranjen bori kraj Sitnice
jebe Turke vrcaju varnice
s desnog krila Toplica se diže
iz kurca mu modar plamen liže
postrojio pedeset derviša
pojeba ih pa onda popiša
Kosančić mu odmah do ramena
i sa njime probrana imena
skupio je trideset vezira
pa ih junak krupno maltretira
guzice im pocepao grdno
Mehmed paši na perčin je prdno
i tako se odvijala bitka
sevala su poljem muda britka
kad na podne promeni se stanje
Branković je napravio sranje
borio se dugo svom žestinom
s Bajazitom Muratovim sinom
jebo ga je pet puta u dupe
naterao Turke da odstupe
već su bili sa bitkom na kraju
kad Bajazit reče u očaju
-bolan Vuče nejebi vreme
pojebaćeš sve turske hareme
pojebaćeš i turskoga cara
povuci se i izdaj Lazara-
Branković se od čuda ukoči
pakosno mu zasijaše oči
jebačke se razbudiše strasti
ko će takve odbiti časti
i bez mnogo galame i buke
povuče se i propusti Turke
Bajazit se obradova grdno
od sreće je osam puta prdno
pa se maši sablje i topuza
pa udari po Srbima zguza
planu zemlja otvori se nebo
Boga pitaj ko je koga jebo
još je malo trajala galama
pa Kosovo zavi crna tama
kad osvanu dan po Vidovdanu
ovako je bilo na megdanu
na sve strane razbacana muda
koliko ih je da zineš od čuda
po bojištu leže mrtvi Turci
mlitavo im vise njini kurci
sav ostatak silne turske vojske
raznete im guzice gospodske
do njih leže i srpski junaci
zgažena im muda ko opanci
na ledini kraj vode Sitnice
leži telo Milana Toplice
sve je bule na kurac nabio
on se tako sa dušom rastavio.
Nasred polja usred Kosova
leži Srđa i vojska njegova
na muda je zašto neznam ni ja
vezo mašnu od turskih dimija
a do njega odma s desne strane
tu je pao Toplica Ivane
na licu mu čudan izraz bola
kurac mu je prebijen na pola
malo dalje spava Juže stari
Omer-paša visi mu na kari
na obali kraj hladnoga Laba
u središtu glavnog turskog štaba
gde je nekad turski čador bio
tu se Miloš ko beg opružio
na tri mesta slomljena mu kita
beživotno vise muda vita
još se drži kao soko viti
smrtno ranjen ali ipak živi
nad njime se devojka nadnela
žalosno mu gleda muda bela
sa očiju kalpak mu pomače
pa ga pita - bil vode junače ? -
Kad je Miloš otvorio oči
kurčina mu iz momenta skoči
pa kad vide Kosovku devojku
očajnički zgrabi je za dojku
kakva voda progovori živo
meni pička treba isključivo..