PARODIJE

VEDRI DUH

Bio jednom jedan car,
pa imao golem kar.
Imao je i tri sina,
u svakoga po kurčina.
Svaki kurac pravo reći,
od drenova budže veći.
Njim se služi mesto mača,
sva tri brata tri jebača.
Jednom car ih sva tri srete,
pa ih pita: "Šta jebete?"
Al' govore sva tri brata:
"Ništa tata, ništa tata."
Car se zgranu pa im veli:
"Šta? Lenštine i dembeli!
Zar vi deca carske krvi,
u tom poslu niste prvi?
Dangubite, teško meni,
a kurčevi besposleni."
Pa zapreti prvom sinu:
"Izbegavaš jebačinu."
Drugog sina zatim grdi:
"Tebi pička možda smrdi?"
Trećeg sina psuje, ruži:
"Čemu li ti kurac sluzi?"
Pa se zatim dalje žesti:
"Ej, da li ste vi pri svesti?
U ustavu carstva moga
ima stavka vrlo stroga.
Žene, ljudi, pa i deca
svako mora da se keca.
Ja još uvek primer dajem,
sa jebanjem ne prestajem.
Iako sam vrlo star,
jebem carski jer sam car."
Uspomene cara muče,
pa kurčinu on izvuče.
Zgranuše se sva tri sina,
uplaši ih ta kurčina.
Jer to beše neman prava,
k'o aždaja sedmoglava!
Jedan reče: "Braćo slatka,
zar postoji takva patka?
Da li sanjam il' sam lud,
kakav grdan, strašan ud."
Car svoj kurac setno gleda,
sećanje mu mira neda.
U ruke ga nežno uze,
iz oči mu kanu suze.
Pa ga štipka, pipka, cima,
i govori sinovima:
"Kad bi znali, kuku, jao,
šta je sve taj pojebao.
Tri carice savezničke,
što imaju tesne pičke.
Trtila je ova kara,
žene raznih ministara.
Dvesta i dve vojvotkinje,
što se jebu kao svinje.
četrdeset i pet princeza,
i još uz to dva-tri kneza.
Ničega se on ne stidi,
jebe gde god rupu vidi.
Predrasude nema glupe,
voli pičku k'o i dupe.
Pojebo je sve činove:
počevši od generala,
što im guza nije mala.
Preko lepih poručnika,
pa do smrdljivih vojnika.
što na suvom živi hlebu,
pa se dere kad ga jebu.
On me i sad dobro služi,
zato primer nek vam pruži.
Jebe vredno šta god stigne,
i za tren se oka digne.
Jebe ozgo i sa strane,
i nikad mi ne omane.
Jebe spreda kako s guza,
tvrd je kao klip kukuruza.
Jebe besno, jebe strasno,
i nikad mi nije splasno.
Krut je kao suva grana,
u po noći i po dana.
Za zasluge zbog jebanja,
dobio je sva priznanja:
Orden "Zlatne pičke" ima,
s ukrštenim kurčevima.
Zatim dalje krasi njega,
"Lenta venerinoga brega".
Zbog jebanja samo spreda,
"Svetu kitu" prvog reda.
Zbog jebačkog grdnog truda,
nosi orden "Zlatnih muda".
I još lista nije puna,
tu je "Lenta pičjeg runa".
Pa "Medalja mračne rupe",
i "Plaketa tesno dupe".
Pa "Rozeta male pice",
i "Orden svete podguzice"