PARODIJE

VEDRI DUH

Onomad kad u varoš pođo Šarulju prodavat zaluto ja pred neku meanu. Gužva, pa uđo i ja da vidim šta se deli. Došo ja tako u neku velku sobetinu kad ono - pomače se jedna prnja na levu, druga na desnu stranu, pojavi se neki i kaže da se daje Shakespeare što se čita Gamlet.

Elem, preko devet vilajeta u desetom življaše neki princ, što li, a ime mu bejaše Gamlet. Živeo on tako na dvor svoj sos majku svoju i ćaćko svoj kog striko njegov poslo s ovaj na oni svet. Imo on i verenicu svoju Junferopaliju koju nikako ne mogaše da opali jer bejaše drkadžija. Njoj govoraše: "trubi il ne trubi", što znači "jebo ne jebo vreme kurcu prolazi".

Elem, jednu noć sluge od Gamleta neki Klonimudije i Kuracije bejahu na straži da čuvaju dvor njegov od svakojake aveti. Kad u ponoć na glavić od kulu- il grmi, il se zemlja trese - pojavi se ćaćko Gamletov u duovno stanje i zagrmi: "Bre Kuracije zovni mi der majke ti moga sina Gamleta". Trči Gamlet uz basamake na glavić od kulu i vako kaza ćaćku svom: "Jebote bog tvoj ćaćko, šta me budiš u ovi doba dana". A ćaćko će njemu: "Sine Gamlete tvoj me striko poslo sa ovaj na oni svet jer mu ne dadoh u krevet matere tvoje. Bre Gamlete tvoja mater velika kurva jest. Ona se jebaje sos tvoj striko brez svaku meru".

Kad to ču juri Gamlet niz basamake u odaje matere svoje i ovako prozbori: "Majko moja ti velika kurva jesi će se karaš sos moj striko, a tvoj šura bez svaku normu". Pomače se jedna prnja. Misli Gamlet, misli da striko njegov sluša reči njegove pa povadi jatagan svoj junački. Pogodi Gamlet dušman svoj u junačko mesto - levo jaje i izvali se ovaj ko magareći kurac na patos. Kad tamo, ne bejaše to striko njegov, nego ćaćko verenice njegove Poklonije.

Stra uvati striko njegov kad to ču. Šalje striko Gamleta na kratki kurc u Englesku. Daje striko slugi nekom Pizdistenica ferman da mu rube glavu.

Ne krenu odma Gamlet već kaza verenici svojoj: "Verenice moja draga Junferice. Nemoj će se karaš sos kafanski momci, jel će, jebi mi sestru koju nemam, dupe da ti se zabeli niz Nišavu". Čekaše Junferopalija dve godin dana, dve godine da presvisne bez kurca. Ode u kafanu, napi se neki ludi trava, pođe na Nišavu da se kupa. Al pička, ko pička ne ume da pliva pa se utopi.

Kad to ču Gamlet pobeže sa dve godine kratki kurc u Engleskoj. Zajebo ga striko njegov, saleti ga pa ga ubi. Al pre no što pođe sa ovaj na oni svet, Gamlet pol pobi u pičku materinu, a pol pocrka samo.

I uplaši se braćo moja oće i mene da skine glava, jebo mu ja mater kurvu, pa jedva umako iz one velke sobetine.