PARODIJE

VEDRI DUH

Pokušajte prebrojati riječi u jednom tekstu, primjerice pravne naravi. Začuđujuće, zar ne? Primjerom:

Pitagorin poučak: 24 riječi.

Gospodinova molitva: 66 riječi

Arhimedov zakon: 67 riječi.

10 zapovijedi: 179 riječi.

Gettysburg adresar: 286 riječi.

Američka Deklaracija nezavisnosti: 1.300 riječi.

Američki Ustav sa svih 27 Izmjena i dopuna: 7.818 riječi.

Propisi EU o prodaji kupusa: 26.911 riječi...