PARODIJE

VEDRI DUH

Kako li smo se čudili njemačkom nazivu za Dunavsko parobrodarsko društvo - Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, kao i drugim njemačkim kovanicama poput riječi sa 63 slova Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz koja je označavala zakon kojim se regulira certificiranje govedine ali je službeno ukinuta od regionalnog parlamenta nakon što je EU suspendirala preporuku testiranja kravljeg ludila kod ostale stoke. Vjerovatno je mnogima poznato da su rekorderi prema broju slova u jednoj riječi Finci i Turci, točnije svi aglutinativni jezici kod kojih riječi nastaju redanjem i kombiniranjem morfema.

No i u hrvatskom jeziku imamo, doduše ne toliko puno, ali ipak, teško izgovorljivih riječi, poput posvojnog pridjeva sa 31 slovom: prijestolonasljednikovičičinima (od prijestolonasljednikova supruga - prijestolonasljednikovica). Ove riječi, ipak, najčešće susrećemo na području medicine, kao npr.: ezofagogastroduodenoskopija, encefaliarteriografija, elektronistagmografija, otorinolaringologija i slično. Ovome valja pridodati i nazive pojedinih proizvoda poput Fenolftalein, Sinhrofazotron, Tetrahidrokanabinol, Diklordifeniltriklorstan i dr.

No, kažu da je iz nеkоg је rаzlоgа рunо lаkšе іzgоvоrіtі sve ove rіјеčі nеgо јеdnоѕtаvnu rіјеč оd ѕеdаm ѕlоvа - орrоѕtі. Zbоg tоgа је орrоѕtі nа glаѕu kао nајtеžе іzgоvоrlјіvа hrvаtѕkа rіјеč. Vаžnо је nаglаѕіtі dа tо nіје ѕlučај ѕаmо u nаšеm vеć u ѕvіm ѕvјеtѕkіm јеzісіmа.