PARODIJE

VEDRI DUH

Odluči lav jednom da u pohod vojni
krene; sazva savjet, a zebrama dvjema
reče da izvijeste sav svijet mnogobrojni.
I odjednom svi su znali šta lav sprema.

Svako od njih dobi zaduženja prava:
slon, od svih najjači, glavni teret ima -
da opremu nosi; medvjed, snažna glava,
biće uvijek prvi u svim jurišima.

Za lukavstva ratna lisica je, zna se;
a neprijatelja majmun će da vara.
"Magarca nećemo - reče neko za se -
ni zeca jer voli paniku da stvara."

"Ni govora - lav će onima što sude -
mjesta ovdje ima svakom ko je vrijedan.
Magarac, ko truba, preplašiće ljude,
a zec može biti kurir izvanredan."

Vladar životinja, uman, misli tako:
u životu nema nekorisnih stvari.
Potreban i dobar može biti svako
ako mu se prava uloga podari.