PARODIJE

VEDRI DUH

Štrumpfeta ostala u drugom stanju. Tko je otac? Tko će se brinuti o Štrumpfeti i malom štrumpfiću?

Pozove Papa Štrumpf sve Štrumpfove i redom propituje:

"Jesi li ti koristio štrumpf-gumicu?"

"Jesam, Papa Štrumpfe, jesam..., pa nisam baš tol'ko trapav" odvrati Trapavi.

Pita drugog Štrumpfa:

"Jesi li ti koristio štrumpf-gumicu?"

"Naravno da jesam, Papa Štrumpfe...Zar sumnaš u moje znanje i odgovornost?" gotovo uvrijeđeno prozbori Lumen.

Pita trećeg:

"A jesi li ti koristio štrumpf-gumicu?"

"Jesam, naravno, pa nije to šala, Papa Štrumpfe..." iskreno će Vicko.

I tako redom... Nikako do odgovora.

Papa Štrumpf se naljuti i sazove sastanak cijelog sela. Popne se na stolicu da bude iznad stotinu plavih glavica i poviče:

"Dobro, šta to čujem, Štrumpfeta trudna... 'ajde, da vidimo ko je to uradio?"

(mrtva tišina)

"Ko je štrumpfovo bez štrumpf-gumice?"

(opet tišina)

"Ponavljam, ko je štrumpfovo i zaštrumpfo Štrumpfetu?"

(svi i dalje šute...)

"A i kako se to moglo desiti? Jesam li vam lijepo rekao da, kad štrumpfujete koristite štrumpf-gumice, dokle više da vam ponavljam!!"

U to se vrlo tiho negdje u pozadini začu Mrgudov glas:

"Ja mrzim štrumpf-gumice!!"