PARODIJE

VEDRI DUH

Ja sam triput gore išel,
Svetom Petru ja sam kucal!
Daj me Petre uzmi k sebi,
dosta sam se dolje smucal.

A Petar se pravi blesav.
Natrag me na zemlju stavil.
Ahil - veli - moraš natrag,
jer još nisi sve napravil!

Kako nisam sveti Petre?
Napravil sam kaj sam trebal.
A Petar se samo smješka -
sinek nisi dosta JEBAL!!!

I tak je to, da ne duljim,
da ostane pjesma kratkom.
Vratio me Petar dolje
sa jebačkim tim zadatkom.

Otad jebem sve što hoda,
nije teško kad se mora,
a ženama samo velim -
zapovijed je odozgora.