NOSTALGIJA

VEDRI DUH

12 Budinih postulata za sretan život:

 Najveći neprijatelj u životu čovjeka - je on sam.

 Najveća glupost u životu čovjeka - je laž.

 Najveća tuga u životu - je zavist.

 Najveća greška u životu - je gubitak samog sebe.

 Najveća krivica u životu čovjeka - je nezahvalnost.

 Najveći gubitak u životu čovjeka - je gubitak nade.

 Najveće bogatstvo u životu čovjeka - je zdravlje i razum.

 Najveći dar u životu čovjeka - je velikodušnost.

 Najveći nedostatak u životu čovjeka - je nerazumijevanje.

 Najveća utjeha u životu čovjeka - su dobra djela.

 Najžalosnije u životu - je ugrožavanje svog dostojanstva.

 Najzadivljujuće u životu čovjeka - je ustajanje nakon pada.