NOSTALGIJA

VEDRI DUH

Život je prilika - iskusi je.
Život je ljepota - divi joj se.
Život je san - učini ga stvarnim.
Život je izazov - suoči se s njim.
Život je zadatak - izvršavaj ga.
Život je igra - igraj je.
Život je dragocjen - njeguj ga.
Život je bogatstvo - čuvaj ga.
Život je ljubav - uživaj je.
Život je tajna - pronikni je.
Život je obećanje - ispuni ga.
Život je tuga - nadiđi je.
Život je himna - pjevaj je.
Život je borba - prihvati je.
Život je tragedija - uhvati se s njom u koštac.
Život je avantura - usudi se.
Život je sreća - zasluži je.
Život je život - brani ga.

Majka Tereza