NOSTALGIJA

VEDRI DUH

(ili 10 zapovijedi učenja)

Britanski filozof, matematičar, povjesničar i socijalni kritičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. Bertrand Russell, jedan je od najistaknutijih intelektualnih umova 20. stoljeća. U trećem dijelu: "Autobiografija Bertranda Russella: 1944-1969" nalazi se izvrstan micro-manifesto pod nazivom: Liberalni Dekalog - vizija odgovornosti učitelja. Dekalog se prvi put pojavio 16. prosinca 1951. godine u "The New York Times Magazine" na kraju članka pod nazivom: "Najbolji odgovor na fanatizam: Liberalizam."


Liberalni Dekalog:

Možda se bit liberalne perspektive može sažeti u novom Dekalogu, ne namjeravam zamijeniti stari, već samo ga dopuniti. Deset zapovijedi koje bi ja, kao učitelj, želio objaviti su:

1. Ne budite apsolutno sigurni ni u šta.

2. Nemojte misliti da je vrijedno sakrivati dokaze, jer dokaz će sigurno doći na svjetlo.

3. Nikad ne obeshrabrujte razmišljanje, jer je sigurno da ćete uspjeti.

4. Kada dođete u susret sa opozicijom, čak ako su u pitanju i vaš partner i vaša djeca, nastojte ih pobijediti argumentom, a ne autoritetom. Jer pobjeda koja ovisi o autoritetu je nestvarna i iluzija.

5. Nemojte poštovati tuđi autoritet, jer uvijek postoje novi suprotni autoriteti koji čekaju da budu otkriveni.

6. Ne koristite moć da ugušite mišljenja za koja smatrate da su opasna, jer ako to učinite, ta mišljenja će ugušiti vas.

7. Ne bojte se biti ekscentrični u svom mišljenju, svako mišljenje sada prihvaćeno je nekada bilo ekscentrično.

8. Pronađite više užitka u inteligentnom neslaganju, nego u pasivnim sporazumima, jer ako cijenimo inteligenciju kao što bi trebali, prvo podrazumjeva bolji sporazum od drugoga.

9. Budite besprijekorno iskreni, čak i kada je istina nezgodna, jer još nezgodnije će biti kada je pokušate sakriti.

10. Ne zavidite onima koji žive u "budalinom raju", jer samo budala će i misliti da je to sreća.