LEKSIKONI

VEDRI DUH

1. Uvijek moraš prvo cijeniti sebe. Koliko se sam cijeniš toliko očekuj da te drugi cijene. Moraš biti samopouzdan, jer koliko je samopouzdanje toliki je uspeh u životu. Uvijek se pouzdaj samo u sebe, ne zavaravaj se da će neko umjesto tebe napraviti nešto za tvoje dobro. U mislima je snaga. Uvijek moraš misliti i vjerovati da će ti se ostvariti cilj koji si sebi postavio.

2. Ne vraćaj se u prošlost, ne razmišljaj o proteklim gubicima. Oduševljavaj se sa onim što radiš i vjeruj da je to ono pravo i da bolje nisi mogao napraviti. Raduj se svakom pomaku svojih radova i ideja bez obzira koliko on bio mali. Maštaj, jer je to pozitivna energija koja puni tvoje prazne baterije.

3. Uvijek uči nešto novo. Učen je onaj čovjek koji stalno uči iz različitih izvora, ne samo iz knjiga, već i od neprijatelja, ako ono što on radi je dobro. Razvoj se sastoji u tome da se znanje skuplja, čime obogaćujemo svoj duh, izgrađujemo svoju ličnost i težimo savršenstvu.

4. Rad razvija čovjeka. Ne postoji ni jedan manje vrijedan rad. Vrijednost čovjeka mjeri se prema raspoloženju s kojim obavlja svoj posao. Rad je dio onog ko ga vrši i po njemu se prosuđuje vrijednost onoga ko ga je izveo.

5. Budi aktivan u društvu. Budi okružen ljudima koji ti vjeruju, koji te razumiju, bodre te i pomažu.

6. Budi pošten. Ovo je najveća vrijednost koja se ne može kupiti nikakvim novcima. Svako u nama nosi svjetlost koja nam i u najvećoj tami života otkriva pravi put.