LEKSIKONI

VEDRI DUH

 

Muškarac sa više žena:

Muškarac sa dvije žene:

Muškarac sa jednom ženom:

 

Poligamija.

Bigamija.

Monotonija.