LEKSIKONI

VEDRI DUH

1. Suprug je u kući gospodar, a supruga mu mora u svemu pokorna biti. Klečeći mora svaki dan Bogu zahvaljivati, da nije ostala usidjelica.

2. Njegovo imanje neka joj je na srcu; na njegov mig ima ona poslušati i njegove želje sa čela mu čitati.

3. Prije vjenčanja ima ona svome budućem suprugu sve svoje pogreške priznati.

4. Dođe li suprug kasno u noći nakresan kući, ima ga supruga prikladno predusresti i umiljato ga primiti. U protivnom slučaju ovlašten je suprug red rukom uspostaviti.

5. Supruga ima jelo priugotavljati po ukusu njegovom.

6. Ona ne smije ništa razbiti u gospodarstvu.

7. Samo suprug ima služavke u službu primati, jer u rasuđivanju ženske sposobnosti ima muško više iskustva.

8. Odgoj djece pripada gospodarici. Ona se mora uvijek brinuti, da se mužu noćni mir ne prekida.

9. Kod pregledanja i čišćenja muževog odijela nesmije supruga biti ljubopitljiva. Nađe li ipak u džepu kakovo pisamce ili fotografiju koje ženske, onda neka se veseli, da je njezin suprug svakoj drugoj predpostavlja.

10. Ako suprug ostane u večer kod kuće, onda mu supruga nesmije ni za što prigovarati. Ona ima da zahvali svome hranitelju za sva dobročinstva, jer je kroz njegovu ljubav postala gospođa.