LEKSIKONI

VEDRI DUH

1. Žena se brine za budućnost sve dok se ne uda. Muškarac se ne brine za svoju budućnost sve dok se ne oženi.

2. Uspješan muškarac je onaj koji može zaraditi više novaca nego što mu žena može potrošiti. Uspješna žena je ona koja uspije uloviti takvog muškarca

3. Za sreću s muškarcem, treba ga malo voljeti i puno razumjeti. Za sreću s ženom, treba ju puno voljeti i ne pokušavati ju razumjeti.

4. Neoženjeni muškarci žive kraće od oženjenih, ali ovi oženjeni imaju manju želju za životom.

5. Muškarac se najčešće ne mijenja preko noći, dok žene nekako uspiju drastično promijeniti svoj izgled do jutra.

6. Svaki oženjen muškarac bi trebao zaboraviti svoje pogreške, nema smisla da dvoje ljudi pamti iste stvari.

7. Žena se uda za muškarca u nadi da će ga promijeniti, ali ne uspije. Muškarac se oženi u nadi da mu se žena neće promijeniti, ali žena se ipak promijeni.

8. Žena uvijek ima zadnju riječ u svađi. Što god da muškarac naknadno kaže smatra se početkom nove svađe u kojoj će žena opet imati zadnju riječ.

9. Muškarac ne razumije ženu samo dvaput u životu, prije vjenčanja i poslije vjenčanja.