LEKSIKONI

VEDRI DUH

Nakon određenog vremena proboravljenog u aktivnoj službi, jebači se umirovljuju. Ovisno o stanju organizma koji uvjetuje vrijeme odlaska u mirovinu donosi se rješenja o redovnoj ili invalidskoj mirovini. Rješenje se donosi prema sljedećem modelu:

 

Broj: Jedan preko dva

Datum: Jebačkog 2001

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o mirovinama i mirovinskom osiguranju oronulih jebača donesenog po brzojebačkom postupku, donosim sljedeće:

RJEŠENJE

Gospodinu _______________________ bivšem jebaču iz ______________, ulica ______________________ priznaje se do sada stečeni radni staž na poslovima jebačke struke u osnove za invalidsku mirovinu, a na temelju prijedloga za oronule i dotrajale jebače.

Isplata mirovine vršit će se od dana ______________ i to mjesečno tj. otpozadi.

 

OBRAZLOŽENJE

Komisija za kategorizaciju oronulih i dotrajalih jebača u provedenom postupku za priznavanje mirovine jebača gospodina ________________________ utvrdila je sljedeće:

Jebač godinama opterećen, umno poremećen, seksualno rasterećen, novčano ugrožen i vremenom pregažen. U toku jebačkog staža jebe sve manje, sere sve tanje, sve mu smeta, svakoga grdi, na svakom mjestu prdi i ko govno smrdi. Prava je bijeda, nitko ga ne gleda, pognutih leđa, napuhnutog trbuha, guzica sve manja i uža, a muda sve duža. Kita smežurana viseća, jednom riječju prava nesreća!

Na temelju ovog dispozitiva, jebač je totalna mješina, treba mu zabiti klin i staviti pimpek u naftalin!

                                                                                              Liječnik:
Petar Jebivjetar

                                                                                              Direktor:
Kurac Kosalama

 

                                                                                              Članovi komisije:
Zabiti Janoš
Spićeni Pero

 

Točnost ovjerava: Pica Kojama