LEKSIKONI

VEDRI DUH

Svi idu, jedan jebe

Jedan ide, svi jebu

Svi idu, svi jebu

Svi idu, jedan najebao

Jedan jebe, svi spavaju

Svi idu, svi najebali

Jedan ide, svi najebali

- svatovi

- muž na službenom putu

- društveni izlet (sindikalne podružnice)

- sprovod

- predavanje (masovni sastanak)

- dobrovoljni rad

- revizija (inspekcija)