LEKSIKONI

VEDRI DUH

 

♥ Ti si moj kapital, tržište moje ljubavi.

♥ Volim te racionalno, ekonomično.

♥ Bez obzira na amortizaciju, nikada te neću rashodovati iz svoje ljubavi na kontu sumnjivih i spornih potraživanja.

♥ Volim te kao višak u proizvodnji!

♥ Ti si moj kapital, tržište moje duše, volim te ekonomično i racionalno, nikada te neću knjižiti na otpisanu vrijednost jer si ti moj izvanredan prihod!