LEKSIKONI

VEDRI DUH

Kemijska analiza muškarca provedena u Ženskom laboratoriju

Kemijski element: Muškarac

Kemijski simbol: Mu (uuuuuuuu)

Otkrio: Eva, slučajno jedan dan kad je poželjela rebra. Nastao greškom prirode, prilikom nastajanja elementa Že(žene), koji je kao što se zna nastao u čistom, savršenom stanju. Element Mu bio je pun nečistoća, pa je najprije smatran izotopom elementa Že, ali su nečistoće kasnije toliko prevladale i degenerirale ga, da je nastao potpuno nov element.

Atomska težina: Optimalna 75kg, ali je u prirodi veoma rijetka, i uglavnom varira (do beskonačnosti) u dva slučaja: 1) pri spajanju sa elementima poznatim kao steroidi i 2) pri spajanju s mastima, uglavnom životinjskog porijekla; u svakom slučaju, kvalitetna A.T. ne prelazi 10% ukupne.

Učestalost elemenata: Nalazi se gdje treba i ne treba, kad ga trebaš - nikad ga nema, a kad ga ne trebaš - ne mreš ga se riješiti.

Fizička svojstva:
• Površina često prekrivena dlakom - čekinjastim u nekim područjima, mekom u drugima i obično presvučena različitim nečistoćama neprijatnog mirisa, osim kada je u fazi pripreme za reakciju spajanja s elementom Že.
• Obično je u stalnom stanju ključanja, sa izuzetkom onih valencija koje su neophodne za uspostavljanje reakcije spajanja s elementom Že; važno je napomenuti da ove valencije veoma rijetko i uz veliki napor postižu čvrsto agregatno stanje, a ako se to i desi, ono traje zanemarivo kratko.
• Topi se ako ga se tretira kao Boga i primijenom drugih odgovarajućih postupaka.
• Lijen. Puno priča - malo radi.
• Element se rijetko nalazi u higijenski čistom stanju.

Kemijska svojstva:
• Za razliku od elementa Že, koji sa zlatom, srebrom i drugim plemenitim metalima i mineralima (a ne kamenjem!) daje rafinirane i fine spojeve, element Mu s istima daje nezgrapne legure, koje imaju štetan utjecaj na čulo vida i CNS.
• Apsorbira velike količine skupih materijala, ali džaba mu!
• Može eksplodirati iznenada i bez prethodnog upozorenja, i bez ikakve veze s mozgom.
• Ne zna se da li je rastvoriv u vodi, jer istu izbjegava, ali kada se natopi alkoholom (što je česta pojava u prirodi) oslobađa velike količine (negativne) energije.
• Najneefikasniji poznati element.

Najčešća upotreba:
• ???????? (i pored dugogodišnjih, ogromnih napora eksperata, još nije utvrđena bilo kakva svrsishodna namjena ovog elementa)
Legalno je posjedovati par primjeraka iste vrste, samo se nameće pitanje, zbog čega?

Izvršeni pokusi:
• Pocrveni kada element Že zatekne bez ambalaže.
• Pozeleni kada se stavi pored boljeg uzorka.
• Poplavi kada dođe u direktni kontakt s istim.

Opasnosti:
• Element je prilično bezopasan, mada se voli hvaliti da nije.