LEKSIKONI

VEDRI DUH

Vozačka dozvola: Komadić papira sa priloženom fotografijom, koje je dokaz da je ispitna komisija u školi za vožnju tijekom polaganja vozačkog ispita bila jako dobre volje ili potpuno dekoncentrirana.

Žuto: Boja koju ste vidjeli na semaforu prilikom prolaska kroz crveno. Pogotovo u slučaju da to morate objasniti prometnom policajcu.

Dozvoljeno: Oznaka za veoma mali broj stvari koje u zakonima o prometu nisu zabranjene.

Zabranjeno: Oznaka za barem jednu radnju koja se tijekom vožnje izvodi maksimum jednom dnevno.

Jednosmjerno: Oznaka za pravac suprotan od onog kojim se kreću idioti.

Kazna: Sporazum o veličini prekršaja i uvjerljivog izgovora između prometnika i vozača.

Ogrebotina: Kvalifikacija za štetu nanijetu tuđem automobilu vlastitom krivicom.

Šteta: Skup oštećenja na automobilu prilikom udarca istog u bilo koji fizički predmet od čvrstog materijala.

Čudo: Oznaka za skup događaja koji omogućavaju da ima slobodnog mjesta za parkiranje u centru ili da nema gužve petkom između 2 i 5.