LEKSIKONI

VEDRI DUH

Inženjerski pogled na Djeda Mraza. Ako i vi vjerujete u Djeda Mraza, sljedeći tekst će vas oko toga definitivno razuvjeriti ili barem natjerati da preispitate svoje uvjerenje.

Na svijetu postoji otprilike 2 milijarde djece (osoba ispod 18 godina). Ipak, kako Djed Mraz (ili Djed Božićnjak) ne posjećuje Muslimane, Hinduse, Židove i Budiste, količina posla na Božić se smanjuje na 15%, odnosno sveukupnih 378 milijuna djece (prema Uredu za populacijske statistike). Prema prosjeku od 3.5 djece po kući, Djed Mraz mora posjetiti 108 milijuna domova, ako pretpostavimo da u svakoj danoj kući postoji barem jedno dobro dijete.

Djed Mraz ima oko 31 sat Božića za rad, zahvaljujući različitim vremenskim zonama i Zemljinoj rotaciji, te ako pretpostavimo da putuje sa istoka na zapad (što se čini logičnim). Tako dobivamo da Djed Mraz posjeti 967,7 kuća u sekundi. Prema tome, za svaki dobar kršćanski dom sa dobrim djetetom, Djed Mraz ima oko tisućinu (1/1000) sekunde da zaustavi sanjke, iskoči, uzme darove, uskoči u dimnjak, napuni čarape, nađe bor, ostavi ostatak darova pod borom, popne se natrag kroz dimnjak, uskoči u sanjke i dođe do slijedeće kuće.

Pretpostavljajući da je svih 108 milijuna stajališta jednako raspoređeno po Zemlji (samo u svrhe našeg proračuna), govorimo o 1,24 kilometra razmaka od jedne do druge kuće; iz čega proizlazi ukupan put od 120,8 milijuna kilometara, ne uključujući Mrazove odlaske na WC ili stanke za jelo / piće. Iz navedenoga proizlazi da je brzina Mrazovih sanjki oko 1080 kilometara u sekundi (3200 puta veća od brzine zvuka!). Za usporedbu, najbrže ikad stvoreno vozilo, svemirska sonda Odisej, ide "svega" 45 kilometara u sekundi (162000 km/h), a normalan jelen najviše 24 km na sat odnosno 0,0066 kilometara u sekundi.

Teret saonica je također jedan vrlo interesantan element. Pretpostavimo da svako dijete ne dobije ništa više nego jedne kutija Lego kockica srednje veličine (oko 860 grama). Tada je ukupna masa tereta na Mrazovim saonicama nešto veća od 500 tisuća tona. Na tlu, normalan jelen ne može vući više od oko 138 kg. Ako uzmemo da Mrazov leteći jelen može vući 10 puta više, Djed Mraz bi trebao oko 360 tisuća letećih jelena da povuku saonice. Masa tolikog broja jelena povećava sveukupnu masu saonica za oko 54 tisuća tona, odnosno za oko 7 puta mase Kraljice Elizabete (broda, ne vladarice).

Oko 600 tisuća tona putujući brzinom od 1080 km/s stvara nezamisliv otpor zraka - takav otpor kakav bi zagrijao jelene toliko jako koliko se zagrije svemirski brod koji ponovno ulazi u Zemljinu atmosferu. Prednji par jelena apsorbirao bi oko 14,3 kvintilijarde džula energije u sekundi. Ukratko, taj par bi se, čim krene, pretvorio u nimalo lijep prizor živih baklji, izlažući jelene iza njih, te dovodeći do lančane reakcije u kojoj bi svih 360-ak tisuća jelena izgorilo za oko 4,26 tisućina sekunde, odnosno točno na vrijeme da Djed Mraz dođe do pete kuće na svom putu.

Djed Mraz bi, kao rezultat akceleracije sa 0 km/s na 1080 km/s u tisućini sekunde, bio izložen akceleracijskoj sili 17,5 tisuća puta većoj od one maloga g, tj. 175000 m/s^2. Djed Mraz mase 115 kg (što je vrlo malo za Djeda Mraza) bio bi prikovan za kraj svojih saonica sa 1984906,9 kilograma sile, što bi mu trenutačno smrvilo kosti i organe pretvarajući ga u kašastu ljubičasto-crvenkastu tekućinu.

Prema tome, ako je Djed Mraz ikada i postojao, sada je sigurno mrtav.