LEKSIKONI

VEDRI DUH

7 Đačkih zakona

1. ŠLIHTANJE
Dobar učenik mora znati kada je pravi trenutak da upotrijebi ovu vještinu jer samo tako spasit će se od vječnog iskušenja moljenja profesora i slušanja službe njegove svakog radnog dana i radnim subotama.

2. BJEŽANJE SA SATI
Bježati prije sedmog Sata ili predsata, pred raspustom ili praznicima, u vrijeme kakve nevolje i svake srijede i petka.

3. TRAŽENJE IZGOVORA I PRAVDANJE
Ne uzimaj često imena doktora svoga i vojnog odsjeka svoga. Izbjegavaj ispraćaje, svadbe i pogrebe često, i samo tako tvoja rubrika sa neopravdanim ostat će čista i sa slavom govorit će se o prepodobnoj vještini tvojoj.

4. PREPISIVANJE
Ne pravi sebi puškice prevelike, i nemoj se u njih potpuno uzdati, već sjedi pored trpeljivog i mudrog prijatelja svoga i moli ga svim srcem i naročito prati pogled profesora svoga.

5. UPISIVANJE OCJENA I OPRAVDANIH SATI
Falsificiraj samo u vrijeme kakve nevolje goleme i neka ti misao jasnija od munje bude da možeš zaglaviti zbog rukopisa svoga.

6. PROVALJIVANJE
Provaljuj bližnjega svoga kao samog sebe,profesore svoje i tetkice svoje,ali ne dozvoli da blagodareni glas tvoj nadvisi glasove drugova tvojih.

7. MUVANJE I ŽICANJE
Muvaj profesore svoje za bolje ocjene svoje i zgodne ortakinje (ortake) svoje, jer tako je zapisano; žicaj od prijatelja svojih, jer samo tako ćeš steći za burek naš nasušni.

 

 

Odlično pitanje - To je pohvala koju često dobiješ od strane profesora nakon što mu postaviš pitanje na koje ni sam ne zna odgovor, ali ga sram da prizna. (Učenik: Profesore, a kako se na engleskom kaže 'đuture'? Profa: Odlično pitanje! To je jako jedan zanimljiv izraz! Za domaću zadaću imate pronaći kako se kaže 'đuture'.)

Pozitivna ocjena - Pozitivnom ocjenom se nazivaju sve ocjene osim jedinice. Ova diskriminacija jedinica je besmislena, jer je i broj jedan, sa matematičke strane gledano, pozitivan broj.