LEKSIKONI

VEDRI DUH

Obrtaljka, odnosno palindrom je igra riječi u kojoj se čitanjem jedne riječi ili čitave rečenice obrnutim redom dobiva isto značenje kao i pravilnim čitanjem, dakle čitanje s lijeve i desne strane daje jednako značenje. Općenito se smatra da je palindrom u 3. stoljeću prije naše ere izumio grčki pjesnik Sotad iz Maronije, poznat po opscenim satiričnim pjesmama. Zbog klevetničkih je stihova i glavom platio. Naime, kada je uvrijedio faraona Ptolomeja II, Sotada su uhitili, zatvorili u olovni sanduk i bacili u rijeku.

Riječi

Ana
Bob
Dovod
Dud
Ići
Kajak
Kapak
Kisik
Krk
Kuk
Kuluk
Melem
Nadan
Neven
Oko

Pokop
Pop
Potop
Pup
Radar
Ratar
Reper
Rever
Rotor
Sukus
Šaš
Teret
Topot
Varav
Zalaz

Rečenice obostranke

Od antičkoga doba do danas u različitim jezicima nastaju rečenice obostranke koje nerijetko postaju dijelom kulturnoga pamćenja pojedine jezične zajednice. Oblikuju ih mislioci, književnici, govornici, enigmatičari, ljubitelji jezičnih igara... Ponekad su te izreke filozofične, ponekad se pozivaju na iskustvo, a ponekad svjedoče o neobuzdanosti čovjekova duha. U našem jeziku palindromski se verbalni artizam obično oprimjeruje sljedećim rečenicama:

A laž oko žala.
A mene tu ni minute nema.
Ana nabra par banana.
Ana voda Radovana.
Ana voli Milovana.
Anita vidi diva Tina.
Anja sebe sanja.
Anja voli milovanja.
Car u kavi mu umiva kurac.
Car ukida Adi kurac.
Caru Kine taliban, sine, penis nabil, a Teni kurac.
E sine, ženi se!
Edo gaji jagode.
Ero ratar ore.
Evo love.
Evo politika kiti lopove.
Evo sada sove.
Gola Maja jede jaja Malog.
I jogurt ujutru goji.
I on ukrao arku Noi.
I Ruža žuri.
Ide Neven Edi.
Idu ljeta, pate ljudi.
Idu ljudi.
Imaju Arapi i para u jami.
Imamo ono o mami.
Ivan uru navi.
Ivo loto lovi.
Kuma pali lila pamuk.

Mače jede ječam.
Mišu pita Dara: "Da ti pušim?"
Moram s Marom.
Nakrao Arkan.
Navi uru Ivan.
Nema Kata kamen.
O, vola jebe jalovo.
On krpu uvali lavu u prkno.
On vidi divno.
Oruđa doda Đuro.
Ovo je Jovo.
Ovo je muka kume Jovo.
Perica malja maci rep.
Perica reže Raci rep.
Ružan Edo ode na žur.
San imamo, omami nas!
Sava zidar radi za vas.
Sir ima miris.
Tupan Edo ode na put.
U Bejrutu Arapi kipara u tur jebu.
U maju udovica baci vodu u jamu.
U Rimu idu ljudi u miru.
U Rimu umiru.
U snaši div vidi šansu.
Udaja za jadu.
Udar u radu.
Udovica baci vodu.
Uguraj u jarugu.
Ujak ima radar, a mi Kaju.

Palindrom u književnosti

U književnosti, palindrom je jezična igra, oblik verbalnoga ekshibicionizma, poseban slučaj anagrama. U hrvatskoj književnosti jedinstven primjer ovoga postupka nudi knjiga Palindromska apokalipsa Dubravke Oraić Tolić:

Idu ljudi
Deru red
Molim? Milom?
Moli – silom!
A nada nenadana
O goni, nogo
Mobe nebom
Raž i žar
Eoni Noe
Kamo, momak?
Čamu u mač!
(...)
Idu ljudi
Deru red
JA PUT SAM! Ma, stupaj...
Istine nit si?
Masa – ja sam!
I žuta luna, nula tuži
I siva luna, nula visi