LEKSIKONI

VEDRI DUH

Kako je nastala latinska izreka Alea iacta est

Anno domini: bir vaktile u starom Rimu: Cezar je plaho volio gurabije. Čak je volio da ih sam pravi, a najviše je volio one sa kockom šećera u sredini.

Gurabije je pravio i na vojnim pohodima. Baš na jednom takvom pohodu, prilikom noći, dok se vojska odmarala i relaksirala, svako na svoj način, neko je pleo, neko kukičao, neko ja na đerđefu vezao, neko heklao, a Cezar se relaksirao praveći gurabije.

U jednom momentu, zafalilo mu je šećera te je pozvao svog komornika: "Seronja, donesi mi šećer u kocki". Komornik Seronja je odgovorio: "Nejma. Kocka je bačena". "Kako bačena?!" upitao je zabrinuti Cezar. Na to komornik reče: "Veliki Cezare, vi ste naredili da se sve osim oružja baci, kako bi se vojnici rasteretili pred posljednji napad".

Cezar je lukavo zaškiljijo u komornika, dok mu se u glavi vrzmala misao, kako bi ono "kocka je bačena", mogla biti odlična Latinska izreka, a on je volio da sve velike stvari, pa i izreke, pripiše sebi. Da provjeri, da li se komornik točno sjeća što je rekao, upita: "Seronja što si ono rekao u vezi šećera?" "Da ga nejma, jebem te gluha", odgovori komornik.

Sutradan, kad je krenuo u odlučujući napad, svoj slavni govor Cezar je finiširao rečenicom: "Kocka je bačena", koju su prenijeli svi informativni mediji.

I još jedna Latinska izreka bila je rođena.