LEKSIKONI

VEDRI DUH

JEZIK

Zašto se jezici zovu "materinji"?
Zato jer očevi rijetko dolaze do riječi!

GLASOVI

Glasovi: Koji su samoglasnici u seksu? - Ah, eh, ih, oh i uh.

Govor

Monolog - Djelatnost jezika u odsustvu ušiju.

Tečno govoriti - pljuvati dok pričaš.

OBLICI

Vrste riječi

Ako je žena imenica, onda je ljubavnica zamjenica.

Lične zamjenice:
JA šutim
TI šutiš
ON šuti
MI šutimo
VI šutite
ONI nas jebu

Skraćenice: P.S. - Post skriptum iliti po naški "Poslije sam se sjetio".

Broj: 7 s crtom
Mnogi ljudi i danas kada pišu brojku 7 stavljaju crticu u doljnji dio broja. Ta crtica u teoriji ne postoji, ne može se naći ni na tastaruri, ni na kalkulatoru... No znate li odakle dolazi ta navika? Ona, je naime nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovijedi... I kad je došao do sedme zapovijedi reče mu Bog: "Ne poželi ženu bližnjega svoga." Nakon muka i tišine narod poviče: "Precrtaj 7!!!"

Kategorija padeža

Znate li koliko padeža ima u našem jeziku? Deset! Uz već poznatih prvih sedam, imamo i:

Osmi padež: Sekastiv, odgovara na pitanje: koga gdje
Deveti padež: Prezervativ, odgovara na pitanje: koga s čim
Deseti padež: Koruptiv, odgovara na pitanje: komu koliko

STILSKE FIGURE

Eufemizam - (ublažavanje) to je ono kad za portira kažete da je "unutarnji referent za pravilno usmjeravanje i odgovarajuće upućivanje prolazećeg kadra i stranki".

Sinkretizam - (sjedinjavanje proturječnih stvari) to je pokušaj stvaranja skladne cjeline od dijelova oporbe, koji ne pripadaju jedan drugome, a koji opet ne mogu jedan bez drugoga. Najljepše dolazi do izražaja u suglasju različitih pojmova. Ako on navaljuje, a ona nešto naročito ne brani, sinkretizam dolazi do izražaja dok si rek'o keks.

Gradacija (komparacija) pridjeva:

- "lijep" (Krajnji stadij gradacije odnosno najviši stupanj komparacije kod današnje mladeži kada su u pitanju fotografije):
lijepa -> ljepša -> najljepša -> za profil

- "lijep" (na crnogorskom):
lijep -> ljepši -> a viđu mene!

- "bogat" (prema suvremenoj hrvatskoj gramatici)
1. bogat
2. bogatiji
3. najbogatiji
4. ne zna što će s novcem
5. još ga nisu uhvatili
6. skoro su ga uhvatili
7. sad ga mogu uhvatiti za krasan k . . . .

SINTAKSA

Sintaksa rečenice

Upitna rečenica "Ko te jebe" - Vrlo kratka prosto-proširena rečenica. Još jedan jezični paradoks, jer je to jedna naizgled upitna rečenica, ali u realnosti to je prosto-odjebativna rečenica.

Sintaksa glagolskih oblika

Pluskvamfutur- Poseban morfološki oblik glagola, kojim se služe političari kada govore o blagostanju u zemlji.