LEKSIKONI

VEDRI DUH

I.

Prvi tim nacionalne nogometne selekcije Bosne i Hercegovine broji jedanaest igrača.

II.

Sva tri konstitutivna naroda moraju biti podjednako zastupljena, prema posljednjem popisu stanovništva i sljedećim pravilima:

- desno i lijevo krilo moraju biti različite nacionalnosti
- centarfor mora biti iste nacionalnosti kao golman
- lijevi bek i lijevi half ne mogu biti iz istog entiteta
- svi kantoni moraju imati najmanje po jednog predstavnika u prvog timu
- bilo koja dva igrača ne mogu imati istog tetka
- najmanje jedna trećina igrača moraju biti povratnici
- broj igrača s bradom ne može biti veći od broja igrača bez kose
- neparni brojevi dresova moraju biti ravnomjerno raspoređeni
- na lijevoj polovici terena mora biti podjednak broj igrača sve tri nacionalnosti
- na desnoj polovini terena mora biti podjednak broj igrača sve tri nacionalnosti
- u napadu mora biti podjednak broj igrača sve tri nacionalnosti
- u obrani mora biti podjednak broj igrača sve tri nacionalnosti.

III.

Amandmani koji se odnose na tok igre:
- kaznene udarce ne mogu izvoditi zaredom igrači iste nacionalnosti
- vrijeme držanja lopte u nogama mora biti ravnomjerno raspoređeno na sva tri naroda.

IV.

Osim ovih pravila, za prijem u Europu, prvi tim mora zadovoljavati i slijedeće uvjete:
- najmanje jedna trećina igrača moraju biti homoseksualci
- najmanje jedna trećina igrača moraju biti ljevaci
- svi igrači moraju surađivati sa Haškim tribunalom
- ne mogu nastupati igrači koji borave u tuđoj imovini.